Yaratıcı Drama Yöntemi İle Kurumsal Eğitimler

 

 

 

KURUMSAL EĞİTİM ODAKLI YARATICI DRAMA ATÖLYELERİ

Kurum içi gelişim sürecine katkı sağlamaya yönelik bir eğitim olan Yaratıcı Drama Eğitimlerimiz, yaşatarak, öğrenme sürecini temel alan gruplar oluşturarak, hedefe yönelik bir eğitim süreci sunmaktadır. Oluşturulan bu grupların hedefi, katılımcıların aktif olduğu ve kendilerini keşfetmelerini sağlayabilecek süreçler ortaya koymaktır.

 

Yaratıcı Darama Yöntemi ile Amaçlanan;

 • Motivasyon sağlamak
 • Bireysel gelişim sürecine devamlılık kazandırmak
 • Çalışanların işlerini sahiplenmesini sağlamak
 • Takım çalışması yatkınlığını artırmak
 • Grup dinamiği yaratmak
 • Öğrenen takımlar oluşturmak
 • "Toplam Kalite Yönetimi" sağlamak
 • Yaratıcılığı açığa çıkarmak

 

Kurumsal Eğitim Odaklı Yaratıcı Drama Atölyelerinin Bazı Faydaları

 • Eğitim sonunda, saygı ve özgüven kazanan katılımcıların kendilerini çalıştıkları firmanın bir parçası olarak görmeleri
 • Çalışanların kurum içi ve kurum dışında doğru iletişim kurabilmesi
 • Katılımcıların, diğer bireylerle etkileşim kurarak, toplulukla çalışma yetilerini arttırmaları.
 • Kriz Yönetimi

 

"Yaratıcı Drama" ile gerçekleştireceğimiz eğitim sürecinde katılımcılara, özgürce düşünmeleri ve kendilerini daha iyi ifade etme fırsatı sunulmaktadır.

 

 

Yaratıcı Drama Yöntemi İle Gerçekleştirdiğimiz Kurumsal Eğitimlerimiz

 • İletişim Teknikleri
 • Temel İletişim Becerileri
 • Telefonda Etkili İletişim
 • Etkin Dinleme Yöntemleri
 • Farkındalık
 • Empati
 • Motivasyon, Dikkat, Algı, Konsantrasyon
 • Grup Dinamiği, Ekip Ruhu
 • Aidiyet Duygusu
 • Müşteri İlişkileri
 • Stratejik Yönetim
 • Organizasyon
 • Zaman Yönetimi
 • Liderlik
 • Problem Çözme Becerileri
 • Beden Dili

 

Ayrıca,kurumların ihtiyaçları ve istekleri dikkate alınarak,kurumsal beklentileri karşılamaya yönelik farklı eğitim programları da hazırlanmaktadır.

 

Kurumumuzda Şehit Ailelerine Ücretsiz Hizmet Verilmektedir.